Natuurlijke oplossingen Natuurlijke oplossingen
Professionele tuinbouw Professionele tuinbouw
DeruNed

Privacyverklaring

Identiteit
Deze privacyverklaring geldt voor Deruned bv gevestigd te Bleiswijk.

Contactgegevens
Deruned bv
Hoefweg 156
2665 LD Bleiswijk

Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen:
Contactpersoon: J. Ruigrok
E-mailadres: info@deruned.nl
Telefoonnummer: 010-5221514

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje Doeleinden beschreven doeleinden.

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • emailadres

Doeleinden en rechtsgronden
De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het maken van offertes, het uitvoeren van de overeenkomst en het maken van facturen

Ontvangers
De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

  • E-mail
  • Boekhoudsysteem
  • Post

Duur
De persoonsgegevens die opgevraagd zijn voor de onder Doeleinden beschreven doeleinden zullen tot 7 jaar na het laatste contact bewaard worden en daarna zullen de gegevens worden gewist en/of vernietigd en niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een SSL certificaat om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik door derden. De gegevens die door derde partijen worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via eerder genoemde contactgegevens.

Recht op inzage, rectificatie en/of wissen
De betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn) heeft het recht de gevraagde gegevens in te zien of te wissen. Tevens heeft de betrokkene recht op rectificatie bij verkeerd publiceren (anders dan opgegeven door de betrokkene) van de gegevens.

Ook als de persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen bestaat het recht om deze toestemming in te trekken.

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met ons via eerder genoemde contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat u dit doet, neem altijd eerst contact op met ons.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gedrag van bezoekers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van je computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Derde landen
Verenigde staten:

  • Google (Privacy Shield gecertificeerd)
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang