Syzar

Wat is Syzar?

Syzar is een natuurlijk gewasbeschermingsmiddel op basis van kruidnagelen. Syzar wordt effectief ingezet in de strijd tegen mineervlieg. Met name in sierteelten en kruidenteelten heeft Syzar bewezen effectief te zijn in het verstoren van het eileg- en voedingsgedrag van de mineervlieg.

Syzar kan de chemische bestrijding van de mineervlieg dusdanig versterken, dat het gebruik van chemische middelen sterk kan worden verminderd.

Hoe werkt Syzar?

De werking van Syzar berust op de afdekking van de bovenkant van het blad met geurstoffen. Hierdoor kan het vrouwtje op de plaatsen waar Syzar aanwezig is geen voedingstippen en/of eistippen meer maken.

Eugenol
De geur van Syzar wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van eugenol. Eugenol is een stof die van nature in veel gewassen voorkomt in lage concentraties. In kruidnagelen is de concentratie echter zeer hoog. De stof heeft een sterk verjagend, maar soms ook aantrekkend effect op tal van insecten.

Onrustig voortbewegen
De verjagende werking geldt heel sterk voor de mineervlieg. De mineervlieg kan de eugenol echter pas ruiken op het moment dat deze vlak bij de behandelde bladeren aanwezig is. Is het vrouwtje van de mineervlieg op zoek naar voedsel of naar geschikte plaatsen om eieren te leggen, dan zal zij telkens vlak bij het blad de geur van eugenol ervaren en zich zeer onrustig gaan voortbewegen. Zij wordt immers steeds naar andere planten gedreven om toch een geschikte voedings- of eilegplaats te vinden. Bij een goede behandeling met Syzar zal zij deze geschikte plaats echter nauwelijks vinden en zich minder gaan voeden. Er ontstaan hierdoor minder stippen in het gewas.

Regelmatig herhalen
Behandelde bladeren zijn minimaal twee weken beschermd tegen het maken van voedingsstippen en eistippen. Het vrouwtje gaat dan op zoek naar andere bladeren die nog onbeschermd zijn. Voor een effectieve werking van Syzar, is het dus belangrijk dat de behandeling regelmatig wordt herhaald. Alleen dan worden alle bladeren daadwerkelijk bedekt. Vanwege de groei van het gewas, is het noodzakelijk de behandeling elke week te herhalen. Tijdens sterke groeiperioden is het noodzakelijk om Syzar elke vijf dagen toe te dienen.